Vi tilbyr følgende tjenester:

 • Sertifisering av redningsflåter.
  Alle godkjente merker.
 • Service brannslokningsapparater. 
 • Service redningsdrakter.
 • Fylling og kontroll av co2 -/dykker-/røykdykkerflasker 
 • Trykkprøving av gass- og pusteluftflasker 
 • Gravering av skilter
 • Anbud, prosjektering og service av INERGENbrannslokningsanlegg 

Vi leverer:

 • Nye redningsflåter, alle merker.
 • Hydrostatutløsere
 • Brannslokningsapparater og skap
 • INERGEN brannslokningsanlegg
 • Helly-Hansen redningsdrakter og lys 
 • Alt av pyrotekniske nødsignaler 
 • Linekastere og "Mann overbord" signal 
 • Nødproviant og nødrasjoner vann 
 • Livbøyer og lys 
 • Livvester og lys 
 • Skilter, symbol og tekst 
 • Røykdykkerutstyr 
 • Brann-/ slanger/ skap/ koplinger 
 • - alt av nød- og redningsutstyr på forespørsel

Flåtestasjon
Redningsflåter